یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 157784617
به مناسبت روز خانواده:

دیدار رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان با فرماندار اشکذر


به منظور توجیه برنامه ها، تبیین اهداف و فراهم نمودن مشارکت هرچه بیشتر خانواده ها ومسئولین در عرصه تعلیم و تربیت دانش آموزان، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان با فرماندار اشکذر دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، در آستانه سال تحصیلی جدید و به منظور توجیه برنامه ها، تبیین اهداف و فراهم نمودن مشارکت هرچه بیشتر خانواده ها و مسئولین در عرصه تعلیم و تربیت دانش آموزان، با حضور ابراهیم پیمانفر رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان برنامه "یک روز با انجمن اولیا و مربیان" در سطح شهرستان اشکذر برگزارشد.

 

در دیداری که در ابتدای این برنامه با هادی نسب فرمانداراشکذر صورت گرفت، پس از ارائه طرح و برنامه های  حوزه  خانواده توسط محمد علی الیاسی مدیرآموزش و پرورش شهرستان، ابراهیم پیمانفر ضمن برشمردن اهداف حضور یک روزه خود خواستار همکاری و مشارکت فرمانداری و سایر ادارات شهرستان در حوزه خانواده وکمک به محقق شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در این مورد شد.

 

فرمانداراشکذر به بیان اهمیت و جایگاه خانواده ها در امرتعلیم وتربیت دانش آموزان پرداخت و بر حمایت فرمانداری در جهت کمک به اجرائی شدن طرح و برنامه های موثر در این حوزه تاکید کرد.

 آدرس کوتاه :