یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 153747856

دیدار فرماندار اشکذر با رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان


محمدعلی شاه حسینی در این دیدار با اشاره به کاهش وصول درآمد شهرداری و دهیاری های شهرستان از محل اعتبارات ارزش افزوده، بر جبران بخشی از این درآمدها از محل اعتبارات استانی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، "محمدعلی شاه حسینی" فرماندار و "مهدی جعفری پور" شهردار اشکذر با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دیدار کردند.

 

محمدعلی شاه حسینی در این دیدار عوارض ارزش افزوده را یکی از منابع مالی مهم جهت توسعه شهری و روستایی عنوان کرد و گفت: اجرای قانون ششم توسعه مبنی بر توزیع استانی ارزش افزوده منجر به  کاهش وصول درآمد شهرداری و دهیاری های شهرستان شده است.

 

فرماندار اشکذر با بیان اینکه کاهش اعتبارات ارزش افزوده مشکلات زیادی را در جهت پیشبرد پروزه های عمرانی حوزه شهری و روستایی شهرستان ایجاد کرده است بر تامین بخشی از درآمدها شهرداری و دهیاری ها از محل اعتبارات استانی تاکید کرد.

 

 

 

 

 آدرس کوتاه :