یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 153240717

دیدار فرماندار اشکذر با رئیس سازمان بازآفرینی کشور


محمدعلی شاه حسینی در معیت شهردار اشکذر و سرپرست اداره راه و شهرسازی استان با مهندس پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بازآفرینی کشور دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر،محمدعلی شاه حسینی در معیت شهردار اشکذر و سرپرست اداره راه و شهرسازی استان با مهندس پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بازآفرینی کشور دیدار کرد.

 

در این دیدار ضمن تشریح وضعیت شهرستان و محلات شهر در زمینه بافت های فرسوده، دستورات لازم در زمینه تخصیص اعتبار جهت ساماندهی آنها از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان بازآفرینی کشور اتخاذ شد.

 

 آدرس کوتاه :