دیدار فرماندار صدوق با امام جمعه اشکذر

شناسه : 785232

دیدار فرماندار صدوق با امام جمعه اشکذر


دیدار فرماندار صدوق با امام جمعه اشکذر

دیدار فرماندار صدوق با امام جمعه اشکذر

فرماندار صدوق در این دیدار به سفر رئیس جمهوری به لبنان اشاره کرد و گفت:حضور رئيس‌جمهور در لبنان و استقبال گسترده از وي گرچه به سياست‌هاي مثبت دکتراحمدي نژاد به عنوان نماينده كشورمان در دفاع از تماميت ارضي ‌لبنان و وحدت ميان گروه‌هاي سياسي در اين كشور باز مي گشت، اما ابعاد ديگري نيز داشت كه طبيعتا از ديد تحليلگران و كارشناسان مسايل سياسي و فرهنگي منطقه به دور نماند، بسياري از تحليلگران استقبال از احمدي نژاد را استقبال از فرهنگ انقلاب اسلامي در لبنان دانستند و بر ظلم ستيزي و مبارزه با استكبار كه به عنوان يكي از مباني اصلي اين فرهنگ نهادينه شده است، تاكيد كردند.
عبداللهی افزود:عمده نگراني‌هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي در سفر احمدي نژاد به جنوب لبنان نيز به همين موضوع باز مي‌گشت، چرا كه ‌آنها مي‌دانستند كه مردم اين كشور ارتباط تنگاتنگي با ايران دارند و نمود حضور گسترده مردم در استقبال از احمدي نژاد تمام توطئه‌هاي آنان عليه ايران را خنثي خواهد كرد.
 

فرماندار صدوق در ادامه گفت: سفر تارخی رئیس جمهور خاری بود در چشمان استکبار و صهیونیست که همواره ایران را کشوری منزوی تلقی می کردند و با مانورهای تبلیغاتی خود سعی در خدشه دار کردن اعتبار ایران در منطقه بودند.