دیدار فرماندار صدوق با ایثارگران

شناسه : 784670

دیدار فرماندار صدوق با ایثارگران


دیدار فرماندار صدوق با ایثارگران

دیدار فرماندار صدوق با ایثارگران

در این دیدار سعید عبداللهی با اشاره به قدرت عظیم معنوی رزمندگان دفاع مقدس ، عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر را نمونه ای بارز از امداد الهی در آن عملیات یاد کرد و افزود: تاریخ همواره نشان داده است قدرت خداوند در حمایت از مظلوم امری بدیهی بوده است و اگر جریانی بر خلاف دستورات الهی و قرآنی عمل کند محکوم به فنا است.فرماندار صدوق یاد امام در تقویت روحی رزمندگان دفاع مقدس را یادآور شد و بر نقش ولایت فقیه در دستاوردهای نظام مقدس اسلامی تاکید کرد.

در این دیدارها همچنین عبداللهی خانواده معزز شاهد و ایثارگر را الگوی صبر و مقاومت دانست و بر استواری آنان در برابر سختی ها و رنج ها تاکید نمود.

در ابن دیدارها خانواده شهید دهقانی و جانبازان سرافراز پورشفیعی و دهقانی مسائل و مشکلات خود را با فرماندار شهرستان صدوق در میان گذاشتند.