یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 153734961
در راستای رونق تولید:

دیدار مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات کشور با استاندار یزد


در جلسه ای با حضور استاندار یزد، فرماندار اشکذر ، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات کشور و اعضای هیئت مدیره این شرکت نحوه سرمایه گذاری و توسعه کارخانجات تولید کابل های مخابراتی شهید قندی در شهرستان اشکذر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، در جلسه ای با حضور "دکتر محمدعلی طالبی" استاندار یزد، "عباس حیدری" مشاور و مدیرکل حوزه استاندار، "محمدعلی شاه حسینی" فرماندار اشکذر، "مهندس عزیز الله عصاری" مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات کشور و اعضای هیئت مدیره این شرکت، "مصطفی پور دهقان" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و "مهدی جعفری پور" شهردار اشکذر نحوه سرمایه گذاری و توسعه کارخانجات تولید کابل های مخابراتی شهید قندی در شهرستان اشکذر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

 

 

 آدرس کوتاه :