یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158209049
رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اشکذر عنوان کرد:

رفع نواقص در حوزه ارتباطات شهرستان اشکذر جهت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی


با هدف بررسی وضعیت زیرساخت ارتباطات شهرستان جهت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و رفع نواقص و مشکلات موجود، "هادی هادی نسب" فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اشکذر از اداره مخابرات این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر، با هدف بررسی وضعیت زیرساخت ارتباطات شهرستان جهت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و رفع نواقص و مشکلات موجود، "هادی هادی نسب" فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اشکذر از اداره مخابرات این شهرستان بازدید کرد.

 

فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اشکذر ضمن تشریح اهمیت موضوع و همچنین ایجاد برقراری ارتباط پایدار در زمان انتخابات خواستار همکاری همه جانبه مخابرات با ستاد انتخابات این شهرستان شد.

 

هادی هادی نسب با بیان اینکه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان باید در مدت زمان باقیمانده تا برگزاری انتخابات نسبت به تشکیل جلسات داخلی و رفع مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد اقدام کند، افزود: باید بررسی های لازم در این زمینه به صورت کامل انجام گیرد و اهتمام ویژه ای برای رفع نواقص وکاستی ها در حوزه ارتباطات شهرستان اعم از بخش مرکزی و خضرآباد نیز انجام شود.

 

 آدرس کوتاه :