رئيس اداره تعاون،كاروامور اجتماعي صدوق معرفي شد

شناسه : 781630

رئيس اداره تعاون،كاروامور اجتماعي صدوق معرفي شد


رئيس اداره تعاون،كاروامور اجتماعي صدوق معرفي شد

رئيس اداره تعاون،كاروامور اجتماعي صدوق معرفي شد

 
"به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق"امرا...فلاح زاده  روزشنبه درمراسم تودع ومعارفه رئيس تعاون، کار و رفاه اجتماعي صدوق با بيان اين مطلب گفت: ادغام وزارت خانه هاي تعاون و کار از کارهاي بسيار خوب دولت و مجلس بود که مي تواند در تقويت و تثبيت اشتغال پايدار در استان تاثير بسيار مهمي داشته باشد.
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان هم چنين با اشاره به معضل بيکاري گفت: بايد وضعيت کاريابي هاي غيردولتي تحت نظارت اين اداره کل به نحو مناسبي ساماندهي شود تا آمار مناسبي از وضعيت بيکاران در استان بدست آيد و بر اساس همين آمارسياست گذاري مناسبي در بحث اشتغال صورت پذيرد.
 محمد علي شاه حسيني سرپرست فرمانداري صدوق نيز دراين نشست گفت: منشأ بهبود و ارتقا در هر سازمان در همراهي و همفکري پرسنل و نيروي انساني آن مي باشد که انشاءالله با همکاري و همفکري کارکنان دو اداره ادغام شده درراستاي  امر خدمت رساني به مردم فهيم شهرستان صدوق به ويژه جامعه کارگري و کارفرمايي و تلاش در جهت تحقق اهداف و استراتژي هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گامي مهم برداشته شود.
دراين مراسم بااهدائ لوح سپاس از سيد رضا موسوي رئيس سابق اداره  تعاون اين شهرستان تقدير واحمد مطهري به عنوان رئيس اداره تعاون،كار وامور اجتماعي صدوق معرفي شد.