رئيس سازمان جهادكشاورزي استان از طرح آبياري قطره اي باغات روستاي ابراهيم آباد بازديد كرد

شناسه : 782498

رئيس سازمان جهادكشاورزي استان از طرح آبياري قطره اي باغات روستاي ابراهيم آباد بازديد كرد


رئيس سازمان جهادكشاورزي استان از طرح آبياري قطره اي باغات روستاي ابراهيم آباد بازديد كرد

رئيس سازمان جهادكشاورزي استان از طرح آبياري قطره اي باغات روستاي ابراهيم آباد بازديد كرد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان به اتفاق بخشدار مركزي روز سه شنبه از اجراي آبياري تحت فشار باغات روستاي ابراهيم آباد رستاق بازديد كردند.

در اين بازديد بخشدار مركزي صدوق بر لزوم اجراي آبياري تحت فشار در باغات شهرستان تاكيد كرد و اظهار داشت: با اجرايي شدن اين مهم در سطح شهرستان تا ميزان قابل توجهي صرفه جويي در منابع آب هاي زيرزميني صورت خواهد گرفت.

"سيد محمد اشرف" حل مشكلات طرح آبياري قطره اي كشاورزان روستاي ابراهيم آباد را ضروري عنوان كرد و خواستار پيگيري رئيس سازمان جهادكشاورزي استان در اين زمينه شد.