رئیس جدید اداره بهزیستی صدوق معارفه شد

شناسه : 1477074

رئیس جدید اداره بهزیستی صدوق معارفه شد


رئیس جدید اداره بهزیستی صدوق معارفه شد

رئیس جدید اداره بهزیستی صدوق معارفه شد

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"احمد علی دشتی پور"درجلسه تودیع ومعارفه رئیس اداره بهزیستی این شهرستان؛ضمن قدر داني از زحمات سازمان بهزيستي به جامعه، تلاش در راه رفع نيازهاي اقشار ناتوان جسمي جامعه رابسيار ارزشمند خواند وافزود:بستر سازي مناسب شهر،رفع نيازهاي درماني وروحي ناتوانان جسمي از اهم مواري است كه بهزيستي همواره بايد آن رامد نظر داشته باشد.
مدير كل سازمان بهزيستي استان نیز با بيان اينكه21 هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي استان هستندافزود: اين تعداد معلول در سازمان داراي پرونده هستند وتعداد معلولان بينايي، شنوايي، ذهني و رواني مزمن به ترتيب دو هزار و 300، سه هزار، سه هزار و 700 و 600 نفر می باشد.
 رحيمي نسب با اشاره به اينكه مابقي داراي معلول حركتي و چند معلوليتي مي باشند اظهار داشت: همچنين يك هزار و  100 نفر سالمند تحت پوشش اين سازمان هستند.
وي ارائه خدمات بصورت شبانه روزي به 700 معلول در 10 مركز، ويزيت رايگان در منزل به 550 معلول و مددجو در 14 مركز را از جمله اقدمات اين سازمان ذكر كرد و اظهارداشت: يك هزار و 345 دانش آموزان معلول تحت پوشش اين سازمان هستند كه به 586 نفر از اين تعداد كمك هزينه تحصيلي پرداخت مي شود.
رحيمي نسب اضافه كرد: همچنين چهار هزار و 403 معلول بصورت مستمري و ماهانه كمك هزينه توان بخشي دريافت مي كنند.
درادامه اززحمات حسن حاتمي رئيس پيشين اداره بهزيستي صدوق تقدير ومهدي حاتمي به عنوان رئيس جديد اين اداره معرفي شد.