رئیس ستاد انتخابات شهرستان صدوق:

شناسه : 783652

رئیس ستاد انتخابات شهرستان صدوق:


رئیس ستاد انتخابات شهرستان صدوق:

رئیس ستاد انتخابات شهرستان صدوق:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق، "محمدحسین فلاح" رئیس ستاد انتخابات شهرستان صدوق با تاکید بر اینکه سطح سواد داوطلبان انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی در روستاهای ۲۰۰ خانوار به بالا دیپلم تعیین شده است، اظهار داشت: بر اساس قانون جدید سطح سواد داوطلبان در شهرهای تا ۲۰ هزار خانوار فوق دیپلم و شهرهای بالای ۲۰ هزار خانوار لیسانس و یا بالاتر تعیین شده است.