رئیس ستاد انتخابات شهرستان صدوق:

شناسه : 783662

رئیس ستاد انتخابات شهرستان صدوق:


رئیس ستاد انتخابات شهرستان صدوق:

رئیس ستاد انتخابات شهرستان صدوق:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق، "محمدحسین فلاح" رئیس ستاد انتخابات شهرستان صدوق پیرامون تعداد اعضای شوراهای اسلامی روستاها در مناطق مختلف گفت: در روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت، ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل و در روستاهای بالای ۱۵۰۰ نفر جمعیت، ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل شورای اسلامی روستا تعیین شده است.