زباله های اشکذر ساماندهی شدند

شناسه : 785453

زباله های اشکذر ساماندهی شدند


زباله های اشکذر ساماندهی شدند

زباله های اشکذر ساماندهی شدند

فرماندار صدوق از محل جدید دفن زباله های اشکذر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،"سعید عبداللهی" فرماندار صدوق صبح امروز در بازدید از محل جدید دفن زباله های اشکذر ضمن قدردانی از شهرداری اشکذر بابت ساماندهی وضعیت جمع آوری زباله های این شهر تصریح نمود: محل کنونی  دفن زباله ها نبایستی جایگاهی برای تفکیک زباله ها و تجمع افراد سودجو و احیانا تخلیه هرگونه زباله و فاضلاب باشد.

فرماندار صدوق اقدام موثر شهرداری اشکذر در راستای گودبرداری محل دفن زباله در فاصله دور از مرکز شهرستان را اقدامی موثر در راستای بهبود آلودگی هوا و زیست محیطی دانست و بر توجه و نظارت بیشتر شهرداری در جمع آوری زباله های خانگی و نیز ساماندهی  وجمع آوری زباله های واحدهای صنفی مسیر اشکذر میبد تاکید کرد.