شناسه : 785683


زنگ استکبارستیزی در مدرسه راهنمایی ابوذر رضوانشهر نواخته شد

زنگ استکبارستیزی در مدرسه راهنمایی ابوذر رضوانشهر نواخته شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"محمدعلی شاه حسینی"معاون فرماندار این شهرستان صبح پنج شنبه در مراسم نواختن زنگ استکبار ستیزی در مدرسه راهنمایی ابوذر رضوانشهر همچنین برشناسایی ابعاد مختلف رویدادهای سیزدهم آبان تاکید کرد.

وی در جمع دانش آموزان این مدرسه گفت: نقش دانش آموزان در این انقلاب برای هیچ کس پوشیده نیست و در آنجا که حسین فهمیده جان خود را برای عشق به امام و انقلاب فدا کرد در واقع نقطه عطفی بود در جریان دشمن ستیزی و دفاع از میهن اسلامی که همگان را مات و مبهوت کرد.

معاون فرماندار صدوق اما به حرکت تبلیغی و جنگ نرم افزاری دشمنان اشاره کرد و تصریح نمود:دانش آموزان باید با افزایش بصیرت خود راه های مبارزه با هرگونه ضدارزش و تبلیغات هنجارشکن را بیاموزند و در این بین با تقویت اراده خود  سدی در برابر نفوذ افکار بیگانه به کشور ایجاد کنند.