زنگ کتاب

شناسه : 785983

زنگ کتاب


زنگ کتاب

زنگ کتاب

افتتاح نمایشگاه کتاب از دیگر برنامه های این روز در مدسه مهدیه بود.

لازم به ذکر است بیش از 800 عنوان کتاب با موضوع کودک و نوجوان در این نمایشگاه برای دانش آموزان با 30 درصد تخفیف ارائه می شود.