ساعت و مسير راهپيمايي در مناطق مختلف شهرستان صدوق مشخص گرديد

شناسه : 782960

ساعت و مسير راهپيمايي در مناطق مختلف شهرستان صدوق مشخص گرديد


ساعت و مسير راهپيمايي در مناطق مختلف شهرستان صدوق مشخص گرديد

ساعت و مسير راهپيمايي در مناطق مختلف شهرستان صدوق مشخص گرديد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق به نقل از شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي اين شهرستان، ساعت و مسيرهاي راهپيمايي22بهمن در سطح شهرستان به شرح ذيل اعلام مي گردد:

مسير راهپيمايي در شهر اشكذر ساعت 10:30 صبح روز 22 بهمن از ميدان بسيج تا مسجد الرضاي اين شهر

مسير راهپيمايي در منطقه رستاق بعد از نماز ظهر و عصر از مسجد جامع روستاي صدرآباد به طرف مسجد چهارده معصوم(ع)

مسير راهپيمايي در شهر ندوشن ساعت 10:30 روز 22 بهمن از حسينيه عليا اين شهر به طرف گلزار مطهر شهدا و سپس به طرف مسجد جامع

مسير راهپيمايي در خضرآباد  ساعت 10:30 از ميدان ورودي اين شهر به طرف حسينيه خضرآباد