یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158750490

سرپرست جدید آبفا شهرستان اشکذر معرفی شد


در مراسمی باحضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، معاونین شرکت آب و فاضلاب استان رضا چهره آزاد به عنوان سرپرست جدید آبفا شهرستان اشکذر معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، در مراسمی باحضور "پوردهقان" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، معاونین شرکت آب و فاضلاب استان ضمن تقدیر از زحمات سید علیرضا میرحسینی، رضا چهره آزاد به عنوان سرپرست جدید آبفا شهرستان اشکذر معرفی شد.

 

 آدرس کوتاه :