سند چشم انداز و توسعه شهرستان صدوق کلید خورد
  جهت دادن و آینده نگری در کلیه مباحث مرتبط با شهرستان از جمله مباحث اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و ... ذکر کرد و اظهار داشت: سند چشم انداز و توسعه شهرستان صدوق گام مهمی است در راستای مطالعه وضع موجود شهرستان و برنامه ریزی و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای آینده شهرستان که با جامع نگری و برنامه ریزی دقیق اهداف و برنامه های شهرستان برای سالیان متوالی مشخص ، برنامه ریزی و اجرایی گردد.

سعید عبداللهی ، از شهرستان صدوق به عنوان اولین شهرستان در تهیه و تدوین سند توسعه وچشم انداز در استان یاد کرد و تاکید نمود کلیه ادارات، دانشگاه ها ، نخبگان و افراد صاحب نظر می بایست برای تهیه و تدوین این مهم بسیج شوند.

در ادامه این جلسه نماینده مردم شهرستان های یزد و صدوق تدوین سند چشم انداز و توسعه شهرستان را بسیار ارزنده  دانست و استفاده از ظرفیت های فکری موجود در شهرستان و بهره مندی از نظرات افرادی که برای توسعه شهرستان دغدغه خاط دارند را حرکتی رو به جلو در تدوین این سند ارزیابی کرد.

علی اکبر اولیا نکته مهم در تدوین سند توسعه و چشم انداز شهرستان را حرکت در فضای اسناد بالادستی عنوان کرد و اظهار داشت برنامه چهارم توسعه و همچنین برنامه پنجم که در دست تدوین است می بایست ابعاد گوناگون آن در تدوین سند توسعه شهرستان مدنظر قرار گیرد.

وی نحوه تعامل شهرستان صدوق با مرکز استان و شهرستان های همجوار را از موارد مهم در تدوین سند یاد شده عنوان نمود.

در ادمه این جلسه همچنین سید مهدی طلایی مقدم دبیر جلسه و مسئول پیگیری این سند گزارشی از روند کار و برنامه های آتی دفتر سندچشم انداز و توسعه شهرستان ارائه نمود.

سند توسعه شهرستان،سندي راهبردي و با افق 10ساله است كه با توجه به قابليتها،محدوديتها وتنگناهاي توسعه شهرستان،اصلي ترين جهت گيريها در زمينه جمعيت و نيروي انساني،منابع طبيعي،زيربناها و فعاليتهاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي و هدفهاي كمي و كيفي توسعه شهرستان را در چارچوب راهبردهاي كلان برنامه چهارم و سند آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه و عمرانتبيين مي نمايد.

لازم به ذکر است شرکت پارسیان ایساتیس به عنوان مشاور سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق انتخاب گردیده است.