یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158171330

سومین جلسه ستاد انتخابات شهرستان اشکذر برگزار شد


فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اشکذر به برگزاری جلسات متعدد در زمینه آسیب شناسی انتخابات دوره های قبل اشاره و گفت: برنامه ریزی ها برای رفع نواقص انجام گرفته و حتی برخی از کمیته ها اقداماتی را نیز انجام داده اند تا بتوان بر اساس برنامه زمانبندی انتخابات حرکت کرد.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر، سومین جلسه ستاد انتخابات شهرستان به ریاست "هادی هادی نسب" فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اعضای ستاد انتخابات شهرستان در دفتر فرماندار اشکذر برگزار شد.

 

فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اشکذر به برگزاری جلسات متعدد در زمینه آسیب شناسی انتخابات دوره های قبل اشاره و گفت: برنامه ریزی ها برای رفع نواقص انجام گرفته و حتی برخی از کمیته ها اقداماتی را نیز انجام داده اند تا بتوان بر اساس برنامه زمانبندی انتخابات حرکت کرد.

 

هادی هادی نسب با اشاره به تشکیل تیم های بررسی وضعیت شعب اخذ رای پیشنهادی گفت: تمام شعب پیشنهادی از نظر انشعابات، وضعیت آنتن دهی تلفن همراه، تجهیزات مورد نیاز، راههای دسترسی عمومی و امکانات رفاهی لازم برای اعضای شعب بررسی خواهند شد تا پس از جمع بندی در جلسه ستاد و با نظر هیات اجرایی، نواقص رفع شود.

 

در ادامه این جلسه مسئول کمیته های فن آوری اطلاعات، امنیتی، پشتیبانی و تدارکات، آموزش و اطلاع رسانی و تبلیغات، به ارائه گزارش مرتبط با حوزه کاری خود پرداختند.

 

 آدرس کوتاه :