سومین نشست هماهنگی تدوین سند توسعه و چشم انداز صدوق

شناسه : 784660

سومین نشست هماهنگی تدوین سند توسعه و چشم انداز صدوق


سومین نشست هماهنگی تدوین سند توسعه و چشم انداز صدوق

سومین نشست هماهنگی تدوین سند توسعه و چشم انداز صدوق

در این جلسه نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت جامع نگری و لزوم بهره گیری از نظرات نخبگان در تدوین سند توسعه شهرستان صدوق افزود: تیم مشاور به گونه ای عمل کند که ریزترین و مبهم ترین مسائل مرتبط با شهرستان در سند توسعه بررسی و راهکارهای علمی و عملیاتی برای حرکت رو به جلو شهرستان صدوق در زمینه های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ارائه شود.

مهندس اولیا لزوم نظارت دقیق و تحلیل کامل و جامع از آمار های ارائه شده توسط دستگاه ها را خواستار شد و بر توانمند سازی تیم مشاور در ابعاد مختلف تاکید کرد.

همچنین در این نشست سعید عبداللهی فرماندار صدوق بر تقویت بنیان علمی و پژوهشی و استفاده بهینه از زمان و تلاش بی وقفه  تیم مشاور برای خروجی مناسب از زمان تاکید نمود و از کارشناسان این تیم خواست برنامه های زمان بندی شده خود را اعلام نمایند .