سگ های هار به یک شهروند ندوشنی حمله کردند

شناسه : 787209

سگ های هار به یک شهروند ندوشنی حمله کردند


سگ های هار به یک شهروند ندوشنی حمله کردند

سگ های هار به یک شهروند ندوشنی حمله کردند

به گزارش روابط عمومی شهرداری ندوشن ، هشت قلاده سگ هار به فردی در یکی از خیابان های این شهر حمله کردند و باعث زخمی شدن این شهروند شدند.

این گزارش می افزاید با توجه به تعدد حیوانات ناقل بیماری و مزاحم در منطقه ندوشن نگرانی هایی را برای اهالی این شهر بوجود آورده است.