شرح خطبه های دشمن شکن و عبادی و سیاسی نماز جمعه اشکذر

شناسه : 1477084

شرح خطبه های دشمن شکن و عبادی و سیاسی نماز جمعه اشکذر


شرح خطبه های دشمن شکن و عبادی و سیاسی نماز جمعه اشکذر

شرح خطبه های دشمن شکن و عبادی و سیاسی نماز جمعه اشکذر

  حجت السلام "محمد رضا طالبیان"امام جمعه اشکذر در خطبه های نماز جمعه این هفته؛ انتخابات در ایران را تجلی قدرت ملت و نمادی از وحدت اسلامی و انسجام ملی دانست وافزود: حضور پر شور و حماســی در انتخابات ، دشمن را دچار تـزلزل و وادار به عقب نشینی خواهد كرد و مشت محكمی بر دهان بد خواهان و دشمنان است .

امام جمعه اشکذرگفت: انتصا ب  و انتخاب یك نماینده ملت با ید دارای و یژ گیها ی منا سب با شد، یك نماینده با ید برای كل مملكت ، كشور و ملت مفید و تصمیم گیری نماید و تصمیمات بر گرفته از اسلام و مقابله و ضد طا غوت باشد .

وی اظهارداشت:نمایندگا نی باید به مجلس بروند كه خیر خواه مردم و حافظ وحدت و همراه و همگام با نظام اسلامی و ولایت فقیه باشند.

وی ادامه داد : جمعه آینده انتخابات برگزار میشود و می طلبد كه مردم شریف مانند دوره های قبل همچنان پرشور و حماسی حضور پر قدرت در سر صندوقهای رای داشته باشند  ، تا ا ن شا ء الله با هوشیاری مردم یك مجلس بسیار قوی داشته باشیم . 

 حجت الاسلام طالبیان خاطرنشان کرد:انتخابات استمرار سلسله بیعت های ملت ایران است كه در هر دور ه با  آرمان های امام و شهدا و رهبرشان پیمان می بندند .

خطیب جمعه اشکذرشجاعت ، قاطعیت و صبوری را یكی از ویژگیهای دیگر یك نماینده دانست و افزود: یك نماینده باید با اتكاء به خداوند و استقامت و پشتكار  به مردم خدمت نماید كارگزاران نظام  در مقابل خدا و قرآن سوگند یاد میكنند كه به وظا یف خودشان وفا دار باشند و تخطی از قانون  نكند و خودشان را خادم ملت بدانند و قانون مدار و به محرومان و مستضعفان رسیدگی نمایند .