شهرستان صدوق مهمترين و اصلي ترين قطب پرورش اسب عرب در كشور

شناسه : 782238

شهرستان صدوق مهمترين و اصلي ترين قطب پرورش اسب عرب در كشور


شهرستان صدوق مهمترين و اصلي ترين قطب پرورش اسب عرب در كشور

شهرستان صدوق مهمترين و اصلي ترين قطب پرورش اسب عرب در كشور

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "احمدعلي دشتي پور" روز يكشنبه در بازديد از يك باشگاه سواركاري و پرورش اسب اظهار داشت: وجود باشگاه هاي متعدد در بخش مركزي، اين شهرستان را به قطب پرورش اسب در كشور تبديل كرده است.

فرماندار صدوق به نگاه ويژه شهرستان در راستاي توسعه اين صنعت اشاره كرد و افزود: در سند توسعه و چشم انداز شهرستان نيز برنامه ريزي ويژه اي براي گسترش اين مهم در نظر گرفته شده است.

وي شهرستان صدوق را يكي از مهمترين و اصلي ترين قطب پرورش اسب عرب در كشور عنوان و تصريح كرد:وجود بيش از 1800 اسب عرب در اين شهرستان گواه اين مدعاست.

فرماندار صدوق به برگزاري مسابقات كشوري زيبايي اسب در اين شهرستان اشاره كرد و گفت: در نظر داريم مسابقات كشوري سواركاري و پرورش اسب نيز در اين شهرستان برگزار شود.

شهرستان صدوق با بيش از 30هزار نفر جمعيت در فاصله 12 كيلومتري مركز استان قرار دارد.