شهرك حمل و نقل و باربري در شهرستان صدوق احداث مي شود

شناسه : 782056

شهرك حمل و نقل و باربري در شهرستان صدوق احداث مي شود


شهرك حمل و نقل و باربري در شهرستان صدوق احداث مي شود

شهرك حمل و نقل و باربري در شهرستان صدوق احداث مي شود

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "احمد علي دشتي پور" دوشنبه شب در نشست مديران شركت هاي حمل و نقل و باربري اين شهرستان كه در محل سالن كوثر فرمانداري برگزار شد اظهار داشت: تلاش ما در جهت رفع موانع و مشكلات  شركت هاي حمل و نقل است.

فرماندار صدوق ایجاد تعاونی ها و شرکت هاي توانمند را در این زمینه موثر خواند و برای حمایت از سرمایه گذاری این مجموعه در راستاي  توسعه  حمل و نقل و  باربری  اين شهرستان اعلام آمادگی کرد.

وی افزود: اگر شرکت محوری ایجاد شود و سرمایه وارد بخش حمل و نقل شود می توان کار منسجم و اصولی تری را در این حوزه شکل داد.

احداث و راه اندازي شهرك حمل و نقل و باربري شهرستان صدوق توسط انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي حمل و نقل بار اين شهرستان از مهمترين تصميمات اتخاذ شده در اين نشست بود.