صبحگاه مشترک نیروهای نظامی،انتظامی ودانش آوزی درصدوق برگزار شد.

شناسه : 1477236

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی،انتظامی ودانش آوزی درصدوق برگزار شد.


صبحگاه مشترک نیروهای نظامی،انتظامی ودانش آوزی درصدوق برگزار شد.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی،انتظامی ودانش آوزی درصدوق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،به مناسبت هفته معلم مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی ،انتظامی ودانش آموزی هم چنین نواختن زنگ سپاس دردبیرستان خادمی رضوانشهر برگزارشد.

"احمد علی دشتی پور"دراین مراسم بابیان این که شهید مطهری همواره درمسیر اسلام ناب محمدی (ص)وافکار واهداف امام راحل تلاش کرد ودراین مسیر به شهادت رسید برادامه راه آن فیلسوف  تاکید کرد.

دشتی پور هم چنین خواستار مطالعه آثار بر جای مانده ازاین شهید بزگوار شد وگفت تفکرات این استاد شهید قابل فهم وبنیان ساز بوده وکتاب های او راهنمای جامع وچراغی روش برای پویندگان علم و دانش است.

تجلیل از دو معلم نمونه وپیشکسوت از دیگر برنامه های این مراسم بود.