یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 149461896
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر عنوان کرد:

ضرورت اصلاح و مناسب سازی دسترسی ادارات شهرستان


مصطفی پوردهقان در کمیته هماهنگی و پیگیری مناسب سازی امور معلولان و سالمندان این شهرستان توجه به مناسب سازی محیط را از جمله ملزومات مهم در مدیریت امور شهری دانست و بر رعایت معیار‌های استاندارد مناسب سازی دسترسی ادارات تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر در کمیته هماهنگی و پیگیری مناسب سازی امور معلولان و سالمندان این شهرستان توجه به مناسب سازی محیط را از جمله ملزومات مهم در مدیریت امور شهری دانست.

 

مصطفی پوردهقان با بیان اینکه درصد قابل توجهی از افراد جامعه را معلولان و سالمندان تشکیل می‌دهد گفت: دستگاههای اجرایی شهرستان باید نسبت به حداقل نیازهای این قشر جهت حضور در جامعه توجه داشته و مشکلات آنها در فضاهای شهری را با اتخاذ تدابیر مناسب بررسی و رفع نمایند.

 

وی خاطر نشان کرد: شهرداری و بخشداری ها باید در طراحی نقشه های حوزه مدیریت شهری و روستایی و هم چنین صدور پروانه های ساختمانی معیار‌های استاندارد مناسب سازی محیط را مد نظر قرار دهد.

 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر به بازدیدهای صورت گرفته از ادارات شهرستان اشاره و اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی در زمینه مناسب سازی دسترسی ادارات صورت گرفته است ولی شایسته است برخی از ادارات که در این زمینه مشکل دار هستند، نسبت به اصلاح و مناسب سازی دسترسی اداره خود ظرف مدت 40 روز آینده اقدام کنند.

 

 

 


 آدرس کوتاه :