یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 142957578
فرماندر اشكذر تاكيد كرد؛

ضرورت برخورد با متخلفين در حوزه منابع آب


فرماندار اشكذر در جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان بر ضرورت برخورد با متخلفين در حوزه منابع آب تاكيد كرد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان اشكذر ،سومين جلسه شوراي حفاظت از منابع اب شهرستان به رياست فرماندار و با حضور اعضاء در محل فرمانداري تشكيل جلسه داد .

 

در ابتدا" باقري" رئيس حوزه منابع آب حوزه مركزي يزد و اشكذر  ضمن ارائه گزارشي در خصوص  برخورد با متخلفين در حوزه آب و پلمپ چا ههاي  غير مجاز  افزود :بايد  برداشت ازمنابع آبی مخصوصا در بخش کشاورزی را مدیریت کنیم تا شرایط را بحرانی تر نکنیم در همين راستا از برداشت اضافي و غير مجاز بعضي از چاه هاي كشاورزي جلو گيري كرده ايم .

 

باقري با اشاره به خشكسالي هاي پي درپي در استان بر ضرورت حفظ و صيانت از منابع آب تاكيد كرد

 

در ادامه جلسه "شاه حسيني "فرماندار اشكذر با اشاره به اينكه اولويت امروز و اول استان يزد مديريت منابع آب و صيانت از آن مي باشد بر ضرورت استفاده مناسب و دانش بنيان از منابع آب تاكيد نمود

 

فرماندار اشكذر نيز در ادامه حفاظت از منابع آب را یک وظیفه همگانی دانست و تاكيد كرد با واحد هاي متخلف در حوزه آب بر خورد جدي و قاطع مي شود .

 

 آدرس کوتاه :