یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158002710
فرماندار اشکذر عنوان کرد:

ضرورت توزیع مناسب نهاده های یارانه دار توسط جهاد کشاورزی شهرستان


فرماندار اشکذر گفت: : باید با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب، سیاست گذاری برای تنظیم بازار نهاده های دامی و توزیع مناسب نهاده های یارانه دار صورت گیرد تا برایند کار رضایتمندی دامداران شهرستان را در پی داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، پیرو نارضایتی مردم از نحوه توزیع سبوس خام و خوراک دام شهرستان، جلسه ای در این خصوص با حضور " هادی هادی نسب" فرماندار، "نادر سلیم" معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان و سایر اعضا در دفتر فرماندار اشکذر برگزار شد.

 

فرماندار اشکذر بر لزوم پاسخگویی و اقدام جدی مسئولان جهادکشاورزی شهرستان برای رسیدگی به مشکلات دامداران در رابطه با نحوه توزیع سبوس خام و خوراک دام تاکید کرد.

 

هادی هادی نسب با بیان اینکه رضایتمندی دامداران شهرستان به عنوان اولویت اول باید مد نظر قرارگیرد ، گفت: باید با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب، سیاست گذاری برای تنظیم بازار نهاده های دامی و توزیع مناسب نهاده های یارانه دار صورت گیرد تا برایند کار رضایتمندی دامداران شهرستان را در پی داشته باشد.

 

در این جلسه در خصوص نحوه توزیع سبوس خام و خوراک دام در بین اتحادیه تعاونی های دامداری های شهرستان بحث و تبادل نظر شد.

 

 آدرس کوتاه :