یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 154122854
سرپرست فرمانداری اشکذر:

ضرورت حضور به موقع، فعال و پویا مدیران در دستگاه های اجرایی شهرستان


هادی هادی نسب با بیان اینکه حوزه های مختلف توانمند شهرستان نیازمند خلاقیت، پویایی و نوآوری دارند، افزود: رعایت نظم و انضباط در محیط کار و اختصاص دادن زمان کافی برای برنامه های دستگاه خود در بهتر دیده شدن توانمندی های شهرستان موثر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، هادی هادی نسب در جلسه شورای اداری این شهرستان حضور به موقع، فعال و پویا در دستگاه های اجرایی را از مدیران شهرستانی خواستار شد و گفت: دراین راستا بازدیدهای سر زده ماهانه از ادارات صورت می گیرد.

 

سرپرست فرمانداری اشکذر با بیان اینکه حوزه های مختلف توانمند شهرستان نیازمند خلاقیت، پویایی و نوآوری دارند، افزود: رعایت نظم و انضباط در محیط کار و اختصاص دادن زمان کافی برای برنامه های دستگاه خود در بهتر دیده شدن توانمندی های شهرستان موثر خواهد بود.

 

این مقام مسئول حرمت داری و تکریم ارباب رجوع در دستگاه ها را حائز اهمیت برشمرد و اظهار داشت: در صورت اعلام گزارشی مبنی بر بی حرمتی به ارباب رجوع و یا عدم پاسخگویی مناسب در هریک از ادارات با مسئول اداره برخورد خواهد شد.

 

هادی نسب بر لزوم دنبال کردن تقویت زیر ساخت ها برای صنعت گردشگری شهرستان تاکید کرد و ادامه داد: همکاری و تعامل مجموعه مدیران برای تقویت این زیرساخت ها باید به طور ویژه مد نظر قرار گیرد.

 

وی همگرایی و هماهنگی بین بخشی دستگاه ها و کنار گذاشتن اختلافات  محلی را عاملی بسیار مهم در کسب موفقیت در حوزه های مختلف عنوان کرد و گفت: شهرستان برای اینکه بتواند در مسیر پیشرفت و ترقی حرکت کند و در شاخص های مختلف استانی به عنوان نمونه و الگو باشد باید همدل وهمراه  باشد.

 

هادی نسب  با اشاره به برخی از دغدغه و مطالبات مردم در حوزه های مختلف اعم فرهنگی، آموزش و پرورش، محیط زیست و... افزود: نگاه کارشناسانه داشتن به موضوع، داشتن مجموعه ای پویا و فعال و در ضمن برقراری ارتباط  موثر با مدیران استان می تواند عاملی در تحقق هرچه بهتر مطالبات به حق مردم باشد.

 

سرپرست فرمانداری اشکذر به وضعیت اعتبارات هریک از دستگاه های اجرایی شهرستان پرداخت و تصریح کرد: مدیران باید به جد پیگیراعتبارات دستگاه خود در استان بوده و ملاک عمل جهت تخصیص اعتبارات در کمیته برنامه ریزی شهرستان ، میزان پیگیری مدیران از اعتبارات استانی دستگاه خود است.

 

این مقام مسئول در پایان از اعضای شورای اداری شهرستان درخواست کرد تا جهت کمک به زندانیان جرائم غیرعمد شهرستان، پویش # سهم - من - آسمان را به نحوه شایسته ای به جامعه هدف خود معرفی کنند.

 

 آدرس کوتاه :