طرح آبياري قطره اي باغات روستاي شرف آباد تا پايان سال به بهره برداري مي رسد

شناسه : 782358

طرح آبياري قطره اي باغات روستاي شرف آباد تا پايان سال به بهره برداري مي رسد


طرح آبياري قطره اي باغات روستاي شرف آباد تا پايان سال به بهره برداري مي رسد

طرح آبياري قطره اي باغات روستاي شرف آباد تا پايان سال به بهره برداري مي رسد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان به اتفاق بخشدار مركزي صدوق از طرح قطره اي باغات روستاي شرف آباد رستاق بازديد كردند.

در اين بازديد  بخشدار مركزي صدوق با اشاره به وضعيت كشاورزي در بخش مركزي اظهار داشت: آگاهي مردم از شيوه هاي جديد كشاورزي زمينه رونق و بازدهي بخش كشاورزي را فراهم مي كند.

"سيد محمد اشرف" شيوه هاي نوين در كشاورزي و آبياري قطره اي را يكي از گام هاي اساسي در راستاي اصلاح الگوي مصرف در بخش كشاورزي عنوان كرد.

در اين بازديد همچنين بودجه لازم براي تكميل طرح آبياري قطره اي باغات اين روستا تخصيص داده شد.

اين طرح از پرژه هاي سفر مقام معظم رهبري به استان يزد مي باشد كه تا پايان سال جاري به بهره  برداري خواهد رسيد.