عملیات اجرایی خط انتقال گاز به ندوشن با حضور فرماندار صدوق و مديركل شركت گاز استان آغاز شد

شناسه : 1477446

عملیات اجرایی خط انتقال گاز به ندوشن با حضور فرماندار صدوق و مديركل شركت گاز استان آغاز شد


عملیات اجرایی خط انتقال گاز به ندوشن با حضور فرماندار صدوق و مديركل شركت گاز استان آغاز شد

عملیات اجرایی خط انتقال گاز به ندوشن با حضور فرماندار صدوق و مديركل شركت گاز استان آغاز شد

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی شركت گاز استان یزد مدیر عامل شركت گاز استان یزد گفت: مطالعه گازرسانی به شهر ندوشن از مصوبات دور اول سفر هیات محترم دولت به استان بود.

علیرضا پیله ور افزود: عملیات احداث خط انتقال گاز ندوشن به طول 28 كیلومتر و به قطر 8 اینچ آغاز شد و شبكه داخلی شهر ندوشن نیز در حال طراحی می باشد.

مدیرعامل شركت گاز استان یزد هزینه برآوردی انجام این پروژه را 40 میلیارد ریال اعلام كرد.