عملیات اجرایی پروژه 28 واحدی زرین شهر اشکذر آغاز شد

شناسه : 784278

عملیات اجرایی پروژه 28 واحدی زرین شهر اشکذر آغاز شد


عملیات اجرایی پروژه 28 واحدی زرین شهر اشکذر آغاز شد

عملیات اجرایی پروژه 28 واحدی زرین شهر اشکذر آغاز شد

   28 واحد مسکونی در زمینی به مساحت 5هزار متر مربع و زیربنای 1700 مترمربع در زرین شهر  ساخته و به واجدین شرایط تحویل داده خواهد شد. وی اعتبار این پروژه را از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان یزد عنوان نمود و افزود: با  پیگیری های انجام شده  امید آن می رود که روند اجرایی پروژه فوق بدون وقفه انجام پذیرد و در مدت  زمان کوتاهی بتوانیم واحدهای مسکونی را به متقاضیان تحویل دهیم.