فرماندار صدوق از برخورد قاطع با زمين خواران در سطح اين شهرستان خبر داد

شناسه : 782708

فرماندار صدوق از برخورد قاطع با زمين خواران در سطح اين شهرستان خبر داد


فرماندار صدوق از برخورد قاطع با زمين خواران در سطح اين شهرستان خبر داد

فرماندار صدوق از برخورد قاطع با زمين خواران در سطح اين شهرستان خبر داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"احمدعلي دشتي پور" روز دوشنبه در نشستي كه به منظور بررسي وضعيت زمين هاي واحدهاي توليدي و صنعتي در محل دفتر فرماندار تشکیل شد بر برخورد قاطع با افراد سودجو و زمين خوار تاکید کرد.

وی حمایت از سرمایه گذاران واقعی و واحدهای تولیدی را حمایت از اقتصاد و اشتغال شهرستان یاد کرد و تصریح نمود:خوشبختانه با حمایت های دولت از سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، متقاضیان بسیاری برای احداث واحدهای تولیدی و صنعتی در سطح شهرستان آماده سرمایه گذاری هستند که انتظار می رود با حمایت بانک های عامل این مهم  به سرعت محقق شود.

فرماندار صدوق اما عزم دولت در مبارزه با زمین خواری و برخورد قاطع با افرادی که به طرق مختلف در خرید و فروش زمین های واگذاری دخالت دارند را جدی  دانست  و از معرفی جند پرونده زمین خواری به دادگستری شهرستان خبر داد.

وي افزود: دستگاههای اجرایی مانند منابع طبیعی، جهادکشاورزی و اوقاف باید در پیشگیری از موارد زمین خواری فعالانه تر برخورد کنند.

دشتي پور نخستین اقدام در مبارزه با زمین خواران را خلع ید زمین خواران از زمین های تصرفی خواند و افزود: سند این زمینها به نام دولت و به عنوان مالکیت عمومی صادر می شود.