فرماندار صدوق در بازدید از چند پروژه صنعتی:

شناسه : 785493

فرماندار صدوق در بازدید از چند پروژه صنعتی:


فرماندار صدوق در بازدید از چند پروژه صنعتی:

فرماندار صدوق در بازدید از چند پروژه صنعتی:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"سعید عبداللهی" روز دوشنبه در بازدید از چند پروژه صنعتی و نیز زمین های واگذار شده به بخش صنعت در منطقه حاجی آباد رستاق، توان این شهرستان در بخش صنعت را بسیار خوب ارزیابی کرد و بر حمایت از سرمایه گذاری در بخش کاشی و سرامیک و سایر بسترهای تولید در این منطقه تاکید کرد.