فرماندار صدوق در ديدار رئيس دانشگاه پيام نور مركز رضوانشهر:

شناسه : 783392

فرماندار صدوق در ديدار رئيس دانشگاه پيام نور مركز رضوانشهر:


فرماندار صدوق در ديدار رئيس دانشگاه پيام نور مركز رضوانشهر:

فرماندار صدوق در ديدار رئيس دانشگاه پيام نور مركز رضوانشهر:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "احمدعلي دشتي پور" روز يكشنبه در نشستي با حضور رئيس دانشگاه پيام نور رضوانشهر كه در محل دفتر وي برگزار شد گفت: اگر بخواهیم گام‌های توسعه شهرستان را محکم‌تر برداریم و با اطمینان به سمت سند چشم‌انداز حرکت کنیم قطعا ضرورت دارد که به رویکرد حمایت از تولید ملی بیندیشیم، زیرا پایه‌های اولیه رشد و توسعه اقتصادی متکی به تولید است.

فرماندار صدوق افزود: دانشگاه‌ها علاوه بر افزایش دانش و اقتدار علمی کشور در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نقش اساسی دارند.

دشتي پور سند توسعه و چشم انداز شهرستان را يك گام مهم و رو به جلو در راستاي توسعه و پيشرفت همه جانبه عنوان كرد و گفت: نقش دانشگاه ها و نخبگان در راستاي عملياتي شدن اين مهم بر هيچ كس پوشيده نيست.

اين مقام مسئول توسعه همه جانبه شهرستان را يادآور شد و گفت: اميدواريم به چشم انداز مورد نظر نزديك شويم و بتوانيم شهرستاني الگو و نمونه براي ساير شهرستانها باشيم.