فرماندار صدوق: همت جوانان ورزش دوست رضوانشهر بسیار ارزنده است!

شناسه : 785252

فرماندار صدوق: همت جوانان ورزش دوست رضوانشهر بسیار ارزنده است!


فرماندار صدوق: همت جوانان ورزش دوست رضوانشهر بسیار ارزنده است!

فرماندار صدوق: همت جوانان ورزش دوست رضوانشهر بسیار ارزنده است!

در این دیدار فرماندار صدوق با اشاره به معنویت ورزش زورخانه ای و ذکر نانم حضرت علی (ع) گفت:این که در این ورزش همواره با نام امام علی (ع) و ذکر صلوات نوجوانان و جوانان به حرکات ورزشی می پردازند خود عاملی است برای ایجاد روحیه و منش علی گونه در بین آنها ، و این ذکر و ضرب مرشد بسیار ارزنده و تاثیر گذار است.

عبداللهی حضور و همت جوانان و نوجوانان رضوانشهر در امر ورزش را قابل تقدیر دانست و بر افزایش امکانات و تجهیزات و نیز ساخت زورخانه مناسبی در رضوانشهر توسط تربیت بدنی شهرستان تاکید کرد.

در این بازدید همچنین ورزشکاران این رشته جذاب ورزشی مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و فرماندار صدوق برای جذب اعتبار مناسب جهت رونق بیشتر این ورزش در رضوانشهر قول مساعد داد.

لازم به ذکر است تعدادی از نوجوانان ورزشکار زورخانه امام علی (ع) رضوانشهر در استان رتبه های برتر را از آن خود دارند.