فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان صدوق تاكيد كرد:

شناسه : 1477817

فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان صدوق تاكيد كرد:


فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان صدوق تاكيد كرد:

فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان صدوق تاكيد كرد:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق،" احمدعلي دشتي پور" روز پنج شنبه در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني فرمانداري پيرامون وضعيت مدارس اين شهرستان گفت: تجهيز مدارس شهرستان به امكانات نوين آموزشي امري ضروري است.

فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان صدوق  با اشاره به موفقيت تحصيلي دانش آموزان اين شهرستان در كنكور سراسري گفت: هرچند مدارس از بسياري از امكانات آموزشي بي بهره هستند اما دلسوزي معلمان و دبيران و تلاش دانش آموزان اين محروميت را جبران كرده است و كسب رتبه نخست كنكور سراسري در چند دوره متوالي  در سطح كشور بهترين نتيجه اين زحمات است.

رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان تجهيز مدارس به نمازخانه، امكانات ورزشي و كتب علمي را امري ضروري دانست و خاطر نشان ساخت: سياست آموزشي مي بايست بر مبناي فراهم كردن شرايط براي تحصيل علم و دانش همراه با تهذيب باشد.

شهرستان صدوق با 73 واحد آموزشي  داراي 4800 نفر دانش آموز درمقاطع مختلف تحصيلي مي باشد.