قابل توجه واحدهای صنعتی و معدنی:

شناسه : 785192

قابل توجه واحدهای صنعتی و معدنی:


قابل توجه واحدهای صنعتی و معدنی:

قابل توجه واحدهای صنعتی و معدنی:

سازمان صنایع و معادن استان یزد در اطلاعیه ای اعلام کرد در راستای حل مشملات و نابسامانی های صنعتگران و معدن کاران گرامی و رفع موانع تولید در استان ، ستاد تسهیلات امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی آبانماه سالجاری در استان مستقر خواهد شد.

این اطلاعیه می افزاید واحدهای صنعتی و معدنی می توانند ضمن ثبت نام در سایت tashil.ir و ارائه شرح مختصری از مشکلات خود در جلسه ستاد فوق الذکر که متعاقبا اعلام خواهد شد شرکت نمایند.