قطع برق خسارت سنگين به گلخانه هاي روستاي اسلام آباد وارد كرد

شناسه : 782428

قطع برق خسارت سنگين به گلخانه هاي روستاي اسلام آباد وارد كرد


قطع برق خسارت سنگين به گلخانه هاي روستاي اسلام آباد وارد كرد

قطع برق خسارت سنگين به گلخانه هاي روستاي اسلام آباد وارد كرد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، صبح امروز به علت قطع ناگهاني برق خسارت ميلياردي به گلخانه هاي روستاي اسلام آباد وارد شد.

اين قطعي برق كه از ساعت 5 صبح  امروز اتفاق افتاد باعث شد تا تمامي محصولات گلخانه داران در سرماي شديد خشك شود.

"محمد حسن قيصري"مدير جهادكشاورزي شهرستان صدوق در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني فرمانداري تعداد گلخانه هاي خسارات ديده را بيش از 30 گلخانه عنوان كرد .

به گفته قيصري محصول خسارت ديده در اين حادثه خيارسبز مي باشد  كه آماده صادرات به بعضي از كشورها نظير روسيه، اوكراين و ... بوده است.

وي ميزان خسارت وارد شده را چندين ميليارد تومان اعلام و ذكر دقيق  مبلغ خسارت وارد شده را به بررسي دقيق و نظر كارشناسان موكول كرد.

در اين حال جمعي از گلخانه داران خسارت ديده خواستار بررسي علت قطعي برق و پيگيري مسئولين در اين زمينه شدند.

 "ماندگاري" رئيس اداره برق شهرستان صدوق نيز در گفتگو با اين پايگاه خبري علت قطع برق را در دست بررسي عنوان كرد.

گفتني است 240هكتار سطح زير كشت گلخانه اي درشهرستان موجود است كه متوسط برداشت محصول از اراضي گلخانه اي اين شهرستان  250تن درهكتار وجمعا 60هزارتن درسال مي باشد.

بيشترين محصولات توليد شده در بخش محصولات گلخانه اي شهرستان خيار سبز است كه 80درصد كشت رابه خود اختصاص داده وبعد از آن گوجه فرنگي وساير محصولات مي باشد.