كسب رتبه نخست بخشداري مركزي صدوق در ارزيابي بخشداران استان

شناسه : 1477426

كسب رتبه نخست بخشداري مركزي صدوق در ارزيابي بخشداران استان


كسب رتبه نخست بخشداري مركزي صدوق در ارزيابي بخشداران استان

كسب رتبه نخست بخشداري مركزي صدوق در ارزيابي بخشداران استان

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، طي ارزيابي عملكرد بخشداران استان در سال  1390  كه با همكاري دفتر امور روستايي  و نيز دفتر امور سياسي و انتخابات استانداري صورت گرفته است ، "محمدحسين فلاح" بخشدار مركزي اين شهرستان به عنوان رتبه نخست معرفي گرديد.

در اين ارزيابي شاخص هايي نظير رضايتمندي ارباب رجوع،  حضور و سركشي مستمر از روستاها، پيگيري امور در سطح شهرستان و استان ، اقدامات و فعاليت هاي فرهنگي، سياسي و ... ملاك ارزيابي قرار گرفته كه بخشداري مركزي صدوق با كسب بيش از 91 امتياز از مجموع 100 به رتبه نخست دست يافته است.