یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 153747361
فرماندار اشکذر:

لزوم اختصاص اعتبارات بیشتر جهت مرمت و بهسازی آثار تاریخی شهرستان


محمدعلی شاه حسینی در دیدار با مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه شهرستان اشکذر از ابنیه و آثار تاریخی ارزشمندی برخوردار است بر لزوم اختصاص اعتبارات بیشتر جهت مرمت و بهسازی این آثار تاریخی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، "محمدعلی شاه حسینی" فرماندار و "مهدی جعفری پور" شهردار اشکذر با مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان دیدار کردند.

 

در این دیدار در خصوص رفع مسائل و مشکلات حوزه میراث فرهنگی شهرستان اشکذر بحث و تبادل نظر شد.

 

محمدعلی شاه حسینی بیان اینکه شهرستان اشکذر از ابنیه و آثار تاریخی ارزشمندی برخوردار است بر لزوم اختصاص اعتبارات بیشتر در زمینه مرمت و بهسازی این آثار تاریخی تاکید کرد.

 

مشارکت شهرداری اشکذر در طرح های اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از محورهای دیگری بود که فرماندار اشکذر به آن اشاره و در خصوص آن بحث و تبادل نظر شد.

 

 

 

 

 

 

 آدرس کوتاه :