یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158748831
فرماندار اشکذر عنوان کرد:

لزوم اخذ گواهی سلامت از بومیان شهرستان که در ایام نوروز عازم مسافرت شدند


فرماندار اشکذر گفت: طبق هماهنگی با ایستگاه های غربالگری در رستاق، اشکذر و خضرآباد مقرر گردید شهروندان شهرستانی که عازم مسافرت شدند مدارک شناسایی آنها در ایستگاه های ورودی شهرستان گرفته و جهت غربالگری به مراکز بهداشتی و درمانی محل اقامت خود هدایت شوند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، فرماندار اشکذرگفت: متاسفانه عده ای از شهروندان شهرستان ضمن بی توجهی به توصیه های وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر عدم رفتن به مسافرت، باز هم  مسافرت در ایام نوروز را انتخاب کردند.

 

هادی هادی نسب اظهار داشت: طبق هماهنگی با ایستگاه های غربالگری در رستاق، اشکذر و خضرآباد مقرر گردید شهروندان شهرستانی که عازم مسافرت شدند مدارک شناسایی آنها در ایستگاه های ورودی شهرستان گرفته شود و به مراکز بهداشتی و درمانی محل اقامت خود هدایت شوند.

 

وی ادامه داد: این افراد در مراکز بهداشتی و درمانی محل اقامت خود مورد غربالگری قرار گرفته و چنانچه مشکلی نداشته باشند گواهی سلامت برای خانواده آنها صادر می شود که می توانند به ایستگاه های غربالگری مراجعه و با تحویل گواهی سلامت ، مدراک شناسایی خود را دریافت نمایند.

 

فرماندار اشکذر خاطر نشان کرد: چنان چه مورد مشکوک به آلودگی بین خانواده های افرادی که تازه از مسافرت به شهرستان بازگشتند مشاهده شود، ضمن عدم تحویل مدارک شناسایی آنها، جهت طی کردن مراحل درمانی و قرنطینه به بیمارستان هدایت خواهند شد.

 

 


آدرس کوتاه :