یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 153538488
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر:

لزوم اطلاع رسانی مناسب در خصوص توزیع اقلام تنظیم بازار در شهرستان


مصطفی پور دهقان بر استفاده از خبرگزاری های محلی و فضای مجازی در راستای اطلاع رسانی مناسب در خصوص توزیع اقلام تنظیم بازار در شهرستان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر در جلسه کارگروه تنظیم بازار این شهرستان ضمن ارائه گزارشی از میزان توزیع اقلام تنظیم بازار در سال 97 گفت: در راستای حمایت از اقشار مصرف کننده و با هماهنگی مرکز استان توزیع اقلام تنظیم بازار شامل قند، شکر، نبات، برنج، مرغ و گوشت در سطح مناطق مختلف شهرستان انجام شده است.

 

مصطفی پور دهقان با بیان اینکه این توزیع تا زمان تعدیل قیمت ها در شهرستان ادامه خواهد داشت، بر نظارت شبکه بهداشت و دامپزشکی بر مسائل بهداشتی حمل این اقلام تاکید کرد.

 

وی خاطر نشان کرد: باید اطلاع رسانی مناسب در خصوص توزیع اقلام تنظیم بازار صورت گیرد تا همه شهروندان اعم از مناطق شهری و روستایی شهرستان بتوانند از این اقلام استفاده کنند و در این راستا می توان از ظرفیت خبرگزاری های محلی و فضای مجازی استفاده نمود.

 

 آدرس کوتاه :