یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146291158
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اشکذر عنوان کرد:

لزوم آموزش مهارت های اجتماعی به سواد آموزان شهرستان


محمد شیبانی در دیدار با اعضای گروه بهبود کیفیت سواد آموزی شهرستان اشکذر ، فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در هفتم دی ماه سال 1358مبنی بر تشکیل نهضت سواد آموزی را نهضتی فراگیر در جهت ریشه کن کردن بی سوادی در سطح جامعه دانست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اشکذر در دیدار با اعضای گروه بهبود کیفیت سواد آموزی این شهرستان ، فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در هفتم دی ماه سال 1358مبنی بر تشکیل نهضت سواد آموزی را نهضتی فراگیر در جهت ریشه کن کردن بی سوادی در سطح جامعه دانست.


محمد شیبانی گفت: اقداماتی که در طول تاریخ انقلاب اسلامی تا به امروز در جریان نهضت سواد آموزی صورت گرفته یکی از تجربه های موفق حرکت های عظیم جهادی  به شمار می رود که هدف اصلی آن حل مشکل بی سوادی در جامعه بوده است.


وی سطح سواد افراد را به عنوان معیاری مهم در جهت سنجش سرمایه های انسانی یک جامعه دانست و اظهار داشت: امروزه سواد از تعریف صرف خواندن و نوشتن فراتر رفته و آموزش ها نیز متناسب با سطح پیشرفت های ایجاد شده، حد بالاتری را به خود اختصاص داده است که این نکته باید همواره مورد توجه اعضای گروه بهبود کیفیت شهرستان قرار گیرد.


معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی فرماندار اشکذر از اعضای این گروه درخواست کرد تا با نظارت بر نحوه آموزش سواد آموزی شهرستان، افزایش سطح آگاهی های فرهنگی و کسب مهارت های اجتماعی  سواد آموزان را مدنظر داشته باشند.


در پایان این نشست از اعضای گروه بهبود کیفیت سواد آموزی شهرستان اشکذر با اهداء لوح سپاس تجلیل شد.

 

 آدرس کوتاه :