یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 157619172
فرماندار اشکذر عنوان کرد:

لزوم برنامه ریزی مناسب هیئت های ورزشی شهرستان اشکذر در جهت شناسایی استعداد های منطقه


"هادی هادی نسب" در جریان بازدید سر زده از اداره ورزش و جوانان، سرانه ورزشی شهرستان از لحاظ سالن های سرپوشیده در استان را مطلوب ارزیابی کرد و بر برنامه ریزی منظم هیئت های ورزشی در جهت شناسایی و شکوفایی استعداد های منطقه تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، "هادی هادی نسب" فرماندار اشکذر در روند بازدید های سر زده خود از ادارات شهرستان از اداره ورزش و جوانان بازدید کرد.

 

هادی هادی نسب در جریان این بازدید با بیان اینکه اهمیت حوزه کاری این اداره به عنوان متولی امور جوانان بر کسی پوشیده نیست، گفت: برنامه ریزی مناسب و ترویج امر مهم ورزش در جهت شادابی و نشاط جامعه از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و اداره ورزش و جوانان در این زمینه پیشگام است.

 

فرماندار اشکذر سرانه ورزشی شهرستان از لحاظ سالن های سرپوشیده در استان را مطلوب ارزیابی کرد و بر برنامه ریزی منظم هیئت های ورزشی در جهت شناسایی و شکوفایی استعداد های منطقه تاکید کرد.

 

وی ابراز امیدواری کرد با ارتقاء سطح فعالیت های ورزشی شاهد تدوام روند کسب موفقیت های جوانان شهرستان در در رشته های مختلف ورزشی در سطح استان و کشور باشیم.

 

در این بازدید "هادی نسب" فرماندار و " دشت آبادی" رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اشکذر از پروژه در حال ساخت اداره ورزش و جوانان و بخش های مختلف مجموعه ورزشی 22 بهمن اشکذر بازدید کردند.

 

 آدرس کوتاه :