یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158378491
فرماندار اشکذر عنوان کرد:

لزوم توجه به تبصره 19 قانون بودجه جهت تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام شهرستان اشکذر


فرماندار اشکذر به ضرورت هم افزایی و اراده جدی روسای ادارات شهرستان برای اجرای تبصره 19 قانون بودجه در فراهم کردن بستر و زمینه مشارکت بخش خصوصی در زمینه تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام شهرستان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اشکذر به ریاست"هادی هادی نسب" فرماندار و با حضور روسای ادارات شهرستان با دستور کار بررسی ظرفیت های موجود در آئین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه در سالن کوثر فرمانداری برگزار شد.

 

فرماندار اشکذر به ضرورت هم افزایی و اراده جدی روسای ادارات شهرستان برای اجرای تبصره 19 قانون بودجه در فراهم کردن بستر و زمینه مشارکت بخش خصوصی در زمینه تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام شهرستان تاکید کرد.

 

هادی هادی نسب اظهار داشت: با توجه به اينكه بودجه هاي تخصيص يافته به طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي در سال هاي اخير بسيار كاهش يافته، لازم است كه بخش خصوصي بيش از گذشته در پروژه هاي عمراني شهرستان مشاركت داده شوند و تبصره 19 قانون بودجه این امکان را فراهم نموده است.

 

 آدرس کوتاه :