یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146207719
در نشست معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان مطرح شد:

لزوم مدیریت جدی در زمینه کنترل پسماند صنعتی کارخانجات


محمدعلی شاه حسینی در این دیدار بر لزوم اجرای برنامه جامع شناسایی، جداسازی و کنترل پسماند صنعتی کارخانجات شهرستان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، نشست معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان با فرماندار اشکذر برگزار شد.

 

فرماندار اشکذر در این دیدار  با اشاره به اینکه دفع کنترل نشده پسماند  واحد های صنعتی شهرستان می تواند مشکلات غیر قابل برگشت زیست محیطی را به دنبال داشته باشد ، بر لزوم اجرای برنامه جامع شناسایی، جداسازی و کنترل پسماند صنعتی کارخانجات شهرستان تاکید کرد.

 

محمد علی شاه حسینی گفت: رعایت استانداردهای زیست محیطی خط قرمز مجموعه دولت در شهرستان اشکذر می باشد و با واحدهای صنعتی که بخواهند در این زمینه کوتاهی کنند برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

 

 آدرس کوتاه :