یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146024704
در نشست هیئت نظارت بر کمیته اشتغال شهرستان اشکذر مطرح شد:

لزوم نظارت بر پرداخت تسهیلات طرح های اشتغال زایی روستایی


نشست هیئت نظارت بر کمیته اشتغال شهرستان اشکذر با حضور پوردهقان معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و اعضای این کمیته تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، نشست هیئت نظارت بر کمیته اشتغال شهرستان اشکذر با حضور پوردهقان معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و اعضای این کمیته تشکیل جلسه داد.

 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر با بیان اینکه اعضای کارگروه اشتغال باید همه مراحل جذب تسهیلات تا ایجاد اشتغال پایدار را رصد کنند اظهار داشت:افزایش کیفیت اجرای طرح های اشتغال زایی روستایی و جلوگیری از انحراف در پرداخت تسهیلات در شعب بانکی از مهمترین اهداف این کمیته به شمار می رود.

 

مصطفی پور دهقان تصریح کرد: بانک های عامل عملکرد خوبی در تخصیص اعتبارات اشتغال روستایی و فراگیر در سطح  شهرستان داشته اند که این روند باید با سرعت بیشتری ادامه داشته باشد.

 

وی نظارت بر پرداخت تسهیلات تا پایان اجرای طرح و ارائه گزارش مستند از هر مرحله پیشرفت آن را از اعضای این کمیته خواستار شد.

 

 آدرس کوتاه :