یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158127416

مانور سراسری سامانه جامع انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در محل ستاد انتخابات شهرستان اشکذر برگزار شد


در این مانور کلیه فرایندهای انتخابات به صورت آزمایشی از تشکیل هیئت اجرایی انتخابات تا رای گیری، شمارش و تجمیع انجام گرفت و فرمانداری شهرستان اشکذر به عنوان حوزه فرعی از حوزه انتخابیه یزد تمامی فرایندهای انتخابات در این مانور را با موفقیت انجام داد.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر، همزمان با سراسر کشور مانور سامانه جامع انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در محل ستاد انتخابات شهرستان اشکذر برگزار شد.

 

در این مانور کلیه فرایندهای انتخابات به صورت آزمایشی از تشکیل هیئت اجرایی انتخابات تا رای گیری، شمارش و تجمیع انجام گرفت و فرمانداری شهرستان اشکذر به عنوان حوزه فرعی از حوزه انتخابیه یزد تمامی فرایندهای انتخابات در این مانور را با موفقیت انجام داد.

 

آشنایی با نرم افزار و هم چنین شناسایی و مرتفع نمودن نقاط ضعف این سامانه از مهمترین اهداف برگزاری این مانور بوده است.

 

 

 آدرس کوتاه :