متولدین 24/3/1374به قبل مجاز به رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری هستند

شناسه : 783572

متولدین 24/3/1374به قبل مجاز به رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری هستند


متولدین 24/3/1374به قبل مجاز به رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری هستند

متولدین 24/3/1374به قبل مجاز به رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری هستند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، رئيس ستاد انتخابات شهرستان صدوق گفت: متولدین 24/3/1374به قبل مجاز به رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری هستند.

"محمدحسين فلاح" اظهار داشت: افرادی هم که در روز رای گیری به سن قانونی 18 سال می رسند می توانند در انتخابات شرکت کنند